Δευτέρα, 15 Ιουλίου

Πώς θα επιχειρήσουν την ανατροπή του νέου φορολογικού καθεστώτος

Με προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τα Διοικητικά Πρωτοδικεία και τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, οι ελεύθεροι επαγγελματίες εντείνουν τη «μάχη» κατά του νέου καθεστώς φορολόγησή τους.

Με την προσφυγή στο ΣτΕ επιδιώκουν να ακυρωθεί η απόφαση της ΑΑΔΕ που ορίζει τη διαδικασία αμφισβήτησης του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος ενώ με ατομικές ενδικοφανείς προσφυγές στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ θέλουν να ακυρώσουν το «φουσκωμένο» εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης. Το ίδιο και στα Διοικητικά Πρωτοδικεία.

Εχθές Δευτέρα (3/6) σε συνέντευξη Τύπου, η Συντονιστική Επιτροπή Ελευθέρων Επαγγελματιών – Επιστημόνων – Επαγγελματοβιοτεχνών – Εμπόρων, θα ενημερώσει για την προσφυγή που έχει κατατεθεί στο ΣτΕ και θα παρουσιάσει αναλυτικά το σχέδιο δράσης με τα επόμενα βήματα.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η εφαρμογή του νέου συστήματος φορολόγησης σε συνδυασμό με το «κούρεμα» κατά 50% στο τέλος επιτηδεύματος, στο σύνολο των 735.320 ελεύθερων επαγγελματιών θα επιφέρει:

  • Μέση αύξηση φορολογικών επιβαρύνσεων κατά 1.444 ευρώ για 473.000 ΑΦΜ
  • Μέση μείωση φόρου 560 ευρώ για 138.000 ΑΦΜ ενώ
  • 124.000 ελεύθεροι επαγγελματίες δεν θα δουν την παραμικρή μεταβολή στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα.

Το αποτέλεσμα στα ταμεία του δημοσίου θα είναι πρόσθετα έσοδα της τάξεως των 550 εκατ. ευρώ.

Πάντως τα στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι σήμερα μόλις 120 επαγγελματίες έχουν υποβάλλει αίτημα αμφισβήτησης των τεκμηρίων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ είτε επικαλούμενοι αντικειμενικούς λόγους είτε ζητώντας τη διενέργεια ελέγχου. Επισημαίνεται ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θεωρούν ότι αδικούνται και ζητούν έλεγχο προκειμένου να αποδείξουν ότι το πραγματικό τους εισόδημα είναι χαμηλότερο του τεκμαρτού θα πρέπει υποβάλλουν αναλυτικά στοιχεία για την εισοδηματική και περιουσιακή τους κατάσταση καθώς και για τις δαπάνες διαβίωσης. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να συμπληρώνουν στην πλατφόρμα ένα ερωτηματολόγιο για τις πηγές εισοδήματος, τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες, κρυπτονομίσματα, ταξίδια στο εξωτερικό, δίδακτρα, μετρητά ακόμη και για τις δαπάνες για ασφάλιστρα, ρεύμα, νερό και τηλέφωνο.

Με βάση το νέο φορολογικό πλαίσιο των επαγγελματιών:

  • Η πλατφόρμα για την αμφισβήτηση του τεκμαρτού εισοδήματος είναι ανοιχτή μόνο για τους επαγγελματίες που έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση και έχουν συμπληρώσει τους κωδικούς 443-444 του εντύπου Ε1 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.
  • Για την αμφισβήτηση του φόρου, ο φορολογούμενος υποχρεούται το αργότερο εντός προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο αναφορικά με την περιουσιακή του κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του ιδίου, της/του συζύγου/ΜΣΣ και των προστατευόμενων μελών, τα οποία θα αξιολογηθούν κατά τον φορολογικό έλεγχο. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης και υποβολής του ερωτηματολογίου εντός της προθεσμίας το δικαίωμα περί αμφισβήτησης του ελάχιστου ποσού εισοδήματος από την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας χάνεται.
  • Εφόσον κατά την υποβολή της δήλωσης ο φορολογούμενος επιλέξει τη διενέργεια ελέγχου, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα για το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης:

α) να προσδιορίσει το εισόδημά του με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου και

β) να επεκτείνει τον έλεγχο σε προγενέστερα φορολογικά έτη ή/και λοιπές φορολογίες ή άλλα φορολογικά αντικείμενα ιδίως σε περίπτωση που οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική του κατάσταση.

Ο έλεγχος διενεργείται εντός δώδεκα μηνών από την κοινοποίηση της εντολής. Με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και τυχόν επιπλέον ποσό φόρου βεβαιώνεται ή ο φόρος που έχει βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται, διαγράφεται ή επιστρέφεται κατά περίπτωση.

Share.
Exit mobile version