Τρίτη, 23 Ιουλίου

Οι γυναίκες εργάζονται κατά μέσο όρο 37,8 ώρες

Οι Έλληνες συνεχίζουν να κρατούν τα ηνία όσον αφορά τις ώρες που εργάζονται, συγκριτικά με τους υπόλοιπους ευρωπαίους εργαζόμενους. Με βάση τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, το 2023 οι άνδρες με πλήρη απασχόληση εργάστηκαν κατά μέσο όρο 39,8 ώρες την εβδομάδα, με τις γυναίκες να εργάζονται κατά μέσο όρο 37,8 ώρες.

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, οι περισσότερες ώρες εργασίας σε εβδομαδιαία βάση καταγράφονται στη Ρουμανία (39,5 ώρες), ενώ ακολουθούν η Λιθουανία (39,4 ώρες) και η Ελλάδα (39,3 ώρες). Στον αντίποδα, τις λιγότερες ώρες δούλεψαν οι γυναίκες στην Ολλανδία (35,2 ώρες την εβδομάδα), στη Φινλανδία (35,7 ώρες) και στην Ιρλανδία (36,5 ώρες).

Σε ό,τι αφορά τους άνδρες, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, σε 7 ευρωπαϊκές χώρες προκύπτει εργασιακή εβδομάδα άνω των 40 ωρών, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη θέση με 42,5 ώρες εργασίας. Ακολουθούν η Κύπρος (41,3 ώρες) και η Πολωνία (41,1 ώρες). Τις λιγότερες ώρες, από την άλλη, φαίνεται να έχουν εργαστεί σε Φινλανδία και Λουξεμβούργο (38,4 ώρες) αλλά και σε Ολλανδία και Σουηδία (38,8 ώρες).

Στη μερική απασχόληση, ωστόσο, οι γυναίκες εργάστηκαν περισσότερες ώρες σε εβδομαδιαία βάση. Με τον μέσο όρο και για τα δυο φύλα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι στις 22 ώρες την εβδομάδα, η Δανία ξεχωρίζει για τη μεγάλη διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών (εργάστηκαν 18,3 ώρες και 20,9 ώρες σε εβδομαδιαία βάση, αντίστοιχα).

Share.
Exit mobile version