Τρίτη, 23 Ιουλίου

Ξεκίνησαν εχθές Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024, οι αιτήσεις εισαγωγής 109 καταρτιζόμενων στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθήνας και 40 καταρτιζόμενων στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για το σχολικό έτος 2024-2025.

Για Αθήνα

Η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθήνας απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 18-58 ετών και ο συνολικός αριθμός νέων καταρτιζόμενων είναι 109 άτομα στις εξής ειδικότητες-τμήματα:

Για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης 55 θέσεις:

 • Πηλοπλαστική-Τουριστικά Κεραμικά (14 θέσεις)
 • Ξυλουργική-Έπιπλα Κουζίνας (13 θέσεις)
 • Δερμάτινων Τσαντών και Μικρά Αξεσουάρ (15 θέσεις)
 • Εικόνων Αγιογραφίας (13 θέσεις)
 • Για αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 54 θέσεις:
 • Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων/Τμήμα Τηλεκατάρτισης (24 θέσεις)
 • Υπάλληλος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου (15 θέσεις)
 • Σχεδιασμός και Κατασκευή Ιστοσελίδων (15 θέσεις)

Όσοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις προϋποθέσεις, οι οποίες ορίζονται στην πρόσκληση, μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθήνας, από 30/05/2024 έως 21/06/2024, με τους ακόλουθους τρόπους:

 • με αυτοπρόσωπη παρουσία, κατόπιν ραντεβού,
 • με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά στη Γραμματεία της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθήνας ΔΥΠΑ, Λ. Γαλατσίου 19, ΤΚ 11141, Αθήνα,
 • με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sxamea@dypa.gov.gr.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η αίτηση/υπεύθυνη δήλωση και το παραπεμπτικό της ιατρικής γνωμάτευσης, έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθήνας, καθώς και στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

 

Για Θεσσαλονίκη

Ο συνολικός αριθμός νέων καταρτιζόμενων στο ΕΚΕΚ ΑμεΑ   Θεσσαλονίκης ανέρχεται σε 40 άτομα και θα λειτουργήσουν τα εξής τμήματα:

 • Εκπαιδεύσιμων, με ειδικότητες γεωτεχνικού, κοπτικής ραπτικής, ξυλουργικού και πληροφορικής, για 32 καταρτιζόμενους. Η φοίτηση διαρκεί συνολικά τέσσερα έτη.
 • Ασκήσιμων, όπου διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, κοινωνικών δεξιοτήτων και εργαστήρια γεωτεχνικού, κοπτικής ραπτικής, ξυλοτεχνίας και ταπητουργίας-υφαντικής, για οκτώ καταρτιζόμενους. Η φοίτηση διαρκεί συνολικά πέντε έτη.

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι καταρτιζόμενοι δύνανται να εγγραφούν σε Κέντρα Προστατευόμενης Εργασίας (ΚΕΠΕ). Η παραμονή στα ΚΕΠΕ διαρκεί τρία έτη για τους εκπαιδεύσιμους και τέσσερα έτη για τους ασκήσιμους.

Όσοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στην πρόσκληση, μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης, από 30/05/2023 έως 21/06/2023, με τους ακόλουθους τρόπους:

 • με αυτοπρόσωπη παρουσία, κατόπιν ραντεβού,
 • με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, υπόψη: κ. Γρηγορίου Βασίλειου και κ. Πάσχου Παρασκευής, ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης, Λακκιά Βασιλικών Θεσσαλονίκης, 57006,
 • με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pvmlakkia@dypa.gov.gr.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η αίτηση εγγραφής έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης, καθώς και στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων, οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις των Σχολών, να ξεναγηθούν στους χώρους τους και να ενημερωθούν από τα στελέχη της ΔΥΠΑ για τα τμήματα-ειδικότητες, καθώς και για τυχόν απορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.

Share.
Exit mobile version