Τρίτη, 23 Ιουλίου

 

Σε δημόσια τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αβδήρων, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 28 Μαΐου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση του ιδιωτικού συμφωνητικού και του ποσοστού ολοκλήρωσης εργασιών της αναγνωρισμένης εργοληπτικής επιχείρησης «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΗΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» ως εγκεκριμένου υπεργολάβου στην εκτέλεση του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΥΔΑΤΟΡΕΜΆΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΌ ΛΕΥΚΌΠΕΤΡΑΣ», του οποίου ανάδοχος είναι η εργοληπτική επιχείρηση «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων) .
  2. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Αβδήρων (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομική Σύμβουλος του Δήμου).
  3. Έγκριση της Απόφασης αρ. 12/2024 του ΔΣ του ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» με θέμα: «Παραχώρηση χώρου του Δημοτικού Σχολείου Πετεινού για να πραγματοποιούνται οι πρόβες για την εκμάθηση παραδοσιακών χορών στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πετεινού» (εισηγητής: Δήμαρχος).
  4. Έγκριση της Απόφασης αρ. 14/2024 του ΔΣ του ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» με θέμα: «Παραχώρηση χώρου του Δημοτικού Σχολείου Πετεινού για να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πετεινού «ΑΛΕΚΤΟΡΕΙΑ» (εισηγητής: Δήμαρχος).
  5. Ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν. 4849/2021 και έκδοση διαπιστωτικής πράξης για τις θέσεις επαγγελματιών και παραγωγών για τη ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΕΛΕΡΟΥ (εισηγητής: Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος).
  6. Ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν. 4849/2021 και έκδοση διαπιστωτικής πράξης για τις θέσεις επαγγελματιών και παραγωγών για τη ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΒΔΗΡΩΝ (εισηγητής: Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος).
  7. Ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν. 4849/2021 και έκδοση διαπιστωτικής πράξης για τις θέσεις επαγγελματιών και παραγωγών για τη ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΓΕΝΙΣΕΑΣ (εισηγητής: Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος).
  8. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Σουνίου (εισηγητής: Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος).
  9. Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2024 (εισηγητές: Δήμαρχος, Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας).
Share.
Exit mobile version