Πέμπτη, 13 Ιουνίου

Πάνω από 340.000 αιτήσεις στην πλατφόρμα myProperty

Ολιγοήμερη παράταση αναμένεται να δώσει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στους ιδιοκτήτες ασφαλισμένων κατοικιών, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα myPROPERTY και να «κλειδώσουν» την έκπτωση έως 10% στον φετινό λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ.

Η προθεσμία έληγε κανονικά εχθές (22/2), αλλά το οικονομικό επιτελείο αποφάσισε να παρατείνει μέχρι και την 1η Μαρτίου 2024 τον χρόνο υποβολής των αιτήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ έχουν υποβληθεί ήδη 344.000 αιτήσεις από τις οποίες 19.098 είναι σε εκκρεμότητα, ενώ περίπου 261.000 αιτήσεις έχουν εγκριθεί, καθώς ταυτοποιήθηκε ο αριθμός ταυτότητας του ακινήτου (ΑΤΑΚ) με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Οι υπόλοιπες αιτήσεις χρειάζονται μικρές διορθώσεις οι οποίες θα γίνουν από τη φορολογική διοίκηση και εν συνεχεία, εφόσον δεν συντρέχει λόγος απόρριψης, θα λάβουν το πράσινο φως για να υπολογιστεί η έκπτωση.

Με βάση τον νόμο εάν η διάρκεια της ασφάλισης είναι μικρότερη του ενός έτους, η μείωση του ΕΝΦΙΑ προσαρμόζεται αναλογικά. Έτσι για ασφάλιση διάρκειας 12 μηνών ο φόρος μειώνεται 10%, για 9 μήνες η έκπτωση είναι 7,5%, για έξι μήνες περιορίζεται στο 5% και για τρεις μήνες στο 2,5%, ενώ δεν ισχύει καμία μείωση για κατοικίες που ασφαλίζονται για διάστημα μικρότερο των τριών μηνών τον χρόνο.

 

Οι προϋποθέσεις για την παροχή έκπτωσης είναι συγκεκριμένες

  1. Η κατοικία να είναι ασφαλισμένη σε ασφαλιστική επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος.
  2. Η ασφάλιση να καλύπτει σωρευτικά τους ασφαλιστικούς κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών εντός του ίδιου έτους.
  3. Το ασφαλισμένο κεφάλαιο και για τους τρεις κινδύνους να καλύπτει το σύνολο της αξίας ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων που αποτελούν την κατοικία. Για τον υπολογισμό της αξίας ανακατασκευής λαμβάνεται υπόψη η συνολική επιφάνεια των κύριων και βοηθητικών χώρων της κατοικίας. Η αξία ανακατασκευής της κατοικίας ορίζεται σε 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ ειδικά για το 2024 η αξία ανακατασκευής της κατοικίας ορίζεται σε 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

 

Συνιδιοκτησία

Στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας ο λήπτης της ασφάλισης θα πρέπει να δηλώσει τους ΑΦΜ των υπόλοιπων συνιδιοκτητών οι οποίοι θα ειδοποιηθούν μέσω μηνύματος στην ψηφιακή τους θυρίδα στο myAADE αλλά και στο email που έχει δηλωθεί, έτσι ώστε να υποβάλουν κι αυτοί αίτηση και να συσχετίσουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την ασφαλισμένη κατοικία τους.

Όταν το ασφαλιστικό συμβόλαιο δεν εμφανίζεται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ ή δεν αναφέρονται όλες οι καλύψεις για φυσικές καταστροφές ή τα στοιχεία που αναγράφονται είναι λανθασμένα, ο λήπτης της ασφάλισης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την ασφαλιστική εταιρεία, έτσι ώστε να αποστείλει το συμβόλαιο στην ΑΑΔΕ ή να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις.

 

Πολυκατοικίες

Σε περίπτωση πολυκατοικιών που όλα τα διαμερίσματα έχουν ασφαλιστεί με ένα μόνο συμβόλαιο, θα πρέπει ο λήπτης της ασφάλισης να δηλώσει στην πλατφόρμα όλους τους ΑΦΜ των συνιδιοκτητών και να κάνει αυτή τη διαδικασία ξεχωριστά για τον καθένα.

Εάν οι δικαιούχοι διαπιστώσουν λάθη, κενά ή παραλείψεις στην αρχική τους δήλωση, έχουν τη δυνατότητα να τα διορθώσουν με νέα τροποποιητική δήλωση, ενώ μπορούν να ενημερώνονται για το στάδιο επεξεργασίας της αίτησης, καθώς και για την αποδοχή ή όχι της χορήγησης του μειωμένου ΕΝΦΙΑ.

Share.
Exit mobile version