Δευτέρα, 15 Ιουλίου

 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της Π.Ε Τυφλών Θράκης αποφάσισαν ομόφωνα να απονέμουν από έναν τιμητικό έπαινο σε τέσσερις ανθρώπους ως επιβράβευση για την ευαισθησία που επιδεικνύουν και την υποστήριξη που παρέχουν, από τη θέση την οποία κατέχει ο καθένας σε δημόσιους φορείς της Ξάνθης.

Ο τιμητικός Έπαινος απονεμήθηκε:

Στην Κοινωνική Λειτουργό Υπεύθυνη Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας κα. Τσουλουφίδου Παναγιώτα που εργάζεται στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο της Ξάνθης.

Στον Προϊστάμενο Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης κ. Ευστρατίου Χαράλαμπο.

Στην Κοινωνική Λειτουργό του Κέντρου Κοινότητας Νομού Ξάνθης κα. Κολοκούρη Μαρία

και

Στην Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Ξάνθης κα. Μαλαδένη Παρθένα.

Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Θράκης.

Share.
Exit mobile version