Δευτέρα, 15 Ιουλίου

Του Βασίλη Παπαδόπουλου

Ιατρός Παθολόγος

 

Παραθέτω στοιχεία που άντλησα σήμερα, 28/12/2023, συγκριτικά με τα αντίστοιχα της 8/6/2023, σχετικά με τους απόλυτους αριθμούς και τα ποσοστά κάλυψης προσφερόμενων θέσεων ειδικευομένων ανά ειδικότητα και περιφερειακή ενότητα (Π.Ε.) από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (https://www.pamth.gov.gr/index.php/el/politis/iatrikes-eidikotites).

 

Οι δύο πιο κάτω συγκεντρωτικοί πίνακες αφορούν μόνο τις ειδικότητες Χειρουργικής, Ορθοπεδικής, Παθολογίας, Καρδιολογίας και Γενικής Ιατρικής και δεν περιλαμβάνουν στοιχεία για τους ειδικευόμενους που τυχόν ευρίσκονται σε παράταση. Παρόλα αυτά, είναι ενδεικτικοί των επιλογών των νέων ιατρών αναφορικά με τη λήψη ειδικότητας στην περιφέρειά μας.

 

Πίνακας 1. Κάλυψη θέσεων ειδικευομένων στην Α.Μ.-Θ.

ανά ειδικότητα (σύγκριση Ιουνίου / Δεκεμβρίου 2023)

Ειδικότητα Ιούνιος 2023 Δεκέμβριος 2023
Χειρουργική 38/64 (59%) 42/64 (66%)
Ορθοπεδική 18/29 (62%) 18/29 (62%)
Παθολογία 58/73 (79%) 55/73 (75%)
Καρδιολογία 17/26 (65%) 21/28 (75%)
Γενική Ιατρική 16/51 (31%) 12/49 (24%)
Σύνολο 147/243 (60%) 148/243 (61%)

 

Πίνακας 2. Κάλυψη προσφερόμενων θέσεων για τις ειδικότητες

Χειρουργικής, Ορθοπεδικής, Παθολογίας, Καρδιολογίας

και Γενικής Ιατρικής στην Α.Μ.-Θ. ανά Π.Ε.

(σύγκριση Ιουνίου / Δεκεμβρίου 2023)

Π.Ε. Ιούνιος 2023 Δεκέμβριος 2023
Έβρου† 70/94 (74%) 70/94 (74%)
Ροδόπης 19/30 (63%) 15/30 (50%)
Ξάνθης 9/35 (26%) 5/35 (14%)
Καβάλας 34/46 (74%) 43/46 (93%)
Δράμας 15/38 (39%) 15/38 (39%)
Σύνολο 147/243 (60%) 148/243 (61%)

† Για την Π.Ε. Έβρου συμπεριλαμβάνονται στοιχεία

και των δύο νοσοκομείων (Αλεξανδρούπολης και Διδυμοτείχου).

 

Συμπερασματικά:

  • Λίγοι ειδικευόμενοι ιατροί προτιμούν τη Γενική Ιατρική, καθώς επί του παρόντος μόλις το 24% των προσφερόμενων θέσεων για ειδικότητα Γενικής Ιατρικής είναι καλυμμένο (Πίνακας 1). Είναι χαρακτηριστικό ότι η αρνητική αυτή τάση επιτάθηκε τους τελευταίους έξι μήνες, καθώς το αντίστοιχο ποσοστό κάλυψης των προσφερόμενων θέσεων Γενικής Ιατρικής τον Ιούνιο του 2023 (με δύο θέσεις περισσότερες) ήταν 31%.
  • Οι ειδικευόμενοι ιατροί προτιμούν τα νοσοκομεία της Π.Ε. Έβρου και Καβάλας (Πίνακας 2). Έχει ενδιαφέρον να τονιστεί ότι, ενώ τον Ιούνιο του 2023 η συνολική κάλυψη των προσφερόμενων θέσεων για τις ειδικότητες Χειρουργικής, Ορθοπεδικής, Παθολογίας, Καρδιολογίας και Γενικής Ιατρικής ήταν παρόμοια και στις δύο Π.Ε. (74%), το Δεκέμβριο του 2023 το Νοσοκομείο της Καβάλας υπερτερεί (93%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το Νοσοκομείο Ξάνθης είναι πολύ χαμηλό (14%) – δυστυχώς το Νοσοκομείο Ξάνθης «κείται μακράν» των προτιμήσεων των νέων συναδέλφων και οι λόγοι πρέπει να αναζητηθούν και να αντιμετωπιστούν.

 

Share.
Exit mobile version