Τρίτη, 23 Ιουλίου

 

Αβδήρων

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 18:30, σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και της δημοτικής επιτροπής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

 

Ξάνθης

Σας προσκαλούμε, να προσέλθετε στις 02 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.

  1. Εκλογή μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου
  2. Εκλογή μελών Δημοτικής Επιτροπής

 

Τοπείρου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα στο Εύλαλο Ν. Ξάνθης την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 11.00 π.μ., σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και της δημοτικής επιτροπής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

Share.
Exit mobile version