Τρίτη, 23 Ιουλίου

– Επιστρέφουν στο συντελεστή 24% από 1η Ιανουαρίου 2024 τα σερβιριζόμενα μη αλκοολούχα ποτά

– Τι προβλέπει η τροπολογία

Στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% παραμένουν τα μη αλκοολούχα ποτά (αναψυκτικά, αεριούχα νερά) που πωλούνται σε σούπερ μάρκετ ενώ επιστρέφουν στο 24% από 1.1.2024 τα αναψυκτικά και αεριούχα νερά που διατίθενται στην εστίαση. Η μονιμοποίηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για τα αναψυκτικά που πωλούνται στο ράφι προβλέπεται σε τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ειδικότερα τροποποιείται το κεφ. Α’ (ως προς τα αγαθά) του Παραρτήματος III του κώδικα ΦΠΑ, ώστε τα μη αλκοολούχα ποτά, χωρίς προσθήκη αλκοόλης σε οποιαδήποτε αναλογία (ΔΚ ΕΧ 2202) και τα αεριούχα νερά της ΔΚ 2201 (ΔΚ ΕΧ 2201) να υπάγονται μόνιμα στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%).

 

Τι προβλέπει η διάταξη

  Άρθρο 5

Μειωμένος συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα μη αλκοολούχα ποτά – Αντικατάσταση παρ. 51 Κεφαλαίου Α’ «ΑΓΑΘΑ» Παραρτήματος III Κώδικα Φ.Π.Α. και μεταβατική διατήρηση συντελεστών Φ.Π.Α.

  1. Η παρ. 51 του Κεφαλαίου Α’ «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος III του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α’ 248) αντικαθίσταται ως εξής: «51. Μη αλκοολούχα ποτά, χωρίς προσθήκη αλκοόλης σε οποιαδήποτε αναλογία (ΔΚ ΕΧ 2202). Αεριούχα νερά της Δ.Κ. 2201 (ΔΚ ΕΧ 2201).».
  2. Για το χρονικό διάστημα από την 11η Δεκεμβρίου 2023 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 εφαρμόζεται το Παράρτημα III του Κώδικα Φ.Π.Α., περί υπαγωγής αγαθών και υπηρεσιών στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις περ. α) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).».
Share.
Exit mobile version