Τρίτη, 23 Ιουλίου

– Ποιοι εξαιρούνται από το νέο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης

– Τι ισχύει για εποχικές επιχειρήσεις

«Ψαλίδι» στη φορολογική επιβάρυνση φέρνουν για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους οι βελτιώσεις που έγιναν στις διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου, που αφορούν το νέο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των επαγγελματιών.

Με τις τελικές παρεμβάσεις διευρύνονται οι περιπτώσεις για την αμφισβήτηση του τεκμαρτού φόρου, που θα αναγράφεται στο εκκαθαριστικό της εφορίας του 2024, ενώ δίνεται η δυνατότητα σε όλους να ακυρώσουν το φορο-λογαριασμό, εφόσον ζητήσουν να ελεγχθούν σε βάθος 5ετίας.

Οι δύο βασικότερες αλλαγές αφορούν το οριζόντιο «κούρεμα» κατά 50% του τέλους επιτηδεύματος και την προσγείωση της προσαύξησης της ελάχιστης αμοιβής με βάση το τζίρο, ενώ με τις νέες διατάξεις προβλέπονται εκπτώσεις στο τεκμήριο για εποχικά επαγγέλματα και επιχειρήσεις που λειτουργούν συγκεκριμένη χρονική περίοδο εντός του φορολογικού έτους.

Οι βελτιώσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο σε σχέση με την αρχική ρύθμιση είναι οι εξής:

  • Μειώνεται για όλους κατά 50% το τέλος επιτηδεύματος που θα κληθούν να πληρώσουν το επόμενο έτος και έτσι το ποσό περιορίζεται στα 325 ευρώ από 650 ευρώ που είναι σήμερα ενώ για όσους διατηρούν υποκαταστήματα το τέλος διαμορφώνεται στα 300 ευρώ από 600 ευρώ. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την αρχική ρύθμιση το τέλος περιορίζονταν κατά 25% για όσους δηλώσουν εισόδημα χαμηλότερο από το ελάχιστο τεκμαρτό και κατά 50% για ίσο η υψηλότερο
  • Κουρεύεται η προσαύξηση της ελάχιστης αμοιβής λόγω τζίρου. Με τη νέα διάταξη η προσαύξηση ανέρχεται στο 5% επι του ποσού, κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του Κ.Α.Δ. στον οποίο ο υπόχρεος πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα. Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο τζίρο 35.000 ευρώ υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του ΚΑΔ όπου πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα κατά 10.000 ευρώ (ετήσιος τζίρος 35.000 ευρώ – μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών ΚΑΔ 25.000 ευρώ = 10.000 ευρώ). Συνεπώς η προσαύξηση 5% θα εφαρμοστεί επί του ποσού των 10.000 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο, η προσαύξηση εφαρμόζεται κατά τρόπο πιο αναλογικό και με μικρότερη επιβάρυνση για τους υπόχρεους. Η προηγούμενη ρύθμιση προέβλεπε προσαυξήσεις 30%, 70% και 100% ανάλογα με το ύψος του τζίρου
  • Μειώνεται κατά 50% το τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής για όσους παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67% (όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω απαλλάσσονται πλήρως από το τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής), για γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα γ) οι γονείς με εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67% και για γονείς πολύτεκνων οικογενειών. Υπενθυμίζεται ότι το μειωμένο κατά 50% τεκμήριο ισχύει για όσους ασκούν δραστηριότητα και έχουν την κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους ενώ από την εφαρμογή του τεκμηρίου απαλλάσσονται πλήρως οι αγρότες, όσοι αμείβονται με μπλοκάκι και με έως 3 εργοδότες καθώς και οι επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.
  • Ο ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να αμφισβητήσει το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του τεκμηρίου της ελάχιστης αμοιβής πέραν από τους λόγους που ισχύουν ήδη και που καθιστούν το τεκμήριο μαχητό (ασθένεια, ανωτέρα βία, κλπ). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ζητήσει την διενέργεια ελέγχου από τις φορολογικές αρχές προκειμένου να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής του για εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι τυχόν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις ή από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα συνυπολογίζονται για την κάλυψη του τεκμηρίου. Για παράδειγμα, αν το τεκμήριο για έναν επαγγελματία προσδιορίζεται στις 12.000 ευρώ και ο ίδιος έχει εισόδημα από μισθούς ύψους 7.000 ευρώ, το τεκμήριο μειώνεται στις 5.000 ευρώ (12.000-5.000).

 

Ποιοι εξαιρούνται από το τεκμήριο

Από το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης εξαιρούνται εξ αρχής:

  • οι αγρότες
  • όσοι έχουν εισόδημα από μπλοκάκια (με έως 3 εργοδότες)
  • οι επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.
  • Επίσης, το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται κατά τα τρία πρώτα χρόνια της επαγγελματικής δραστηριότητας. Για το τέταρτο έτος μειώνεται κατά 67% και για το πέμπτο έτος κατά 33%. Αν δεν απασχολούν υπαλλήλους ή έχουν τζίρο μέχρι του μέσου όρου του κλάδου τους, θα φορολογηθούν για 3.604 ευρώ ή 7.316 ευρώ αντίστοιχα, στο 4ο και 5ο έτος λειτουργίας τους.
Share.
Exit mobile version