Τρίτη, 23 Ιουλίου

Τα αποτελέσματα ειδικής έρευνας (ad hoc) για τις εργασιακές δεξιότητες η διεξήχθη παράλληλα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού κατά το έτος 2022 παρουσίασε σήμερα η  Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Ο πληθυσμός-στόχος της έρευνας ήταν τα άτομα ηλικίας 15 έως 74 ετών που είχαν απασχόληση κατά την περίοδο της έρευνας ή είχαν εργαστεί τους τελευταίους 24 μήνες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας το μεγαλύτερο ποσοστό (41,5%) δεν χρησιμοποιεί καθόλου ψηφιακές συσκευές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. To 11,7% χρησιμοποιεί ψηφιακές συσκευές όλο ή σχεδόν όλο το χρόνο εργασίας και το 10,9% τις χρησιμοποιεί τον μισό ή λίγο περισσότερο από τον χρόνο εργασίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας το μεγαλύτερο ποσοστό (41,5%) δεν χρησιμοποιεί καθόλου ψηφιακές συσκευές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. To 11,7% χρησιμοποιεί ψηφιακές συσκευές όλο ή σχεδόν όλο το χρόνο εργασίας και το 10,9% τις χρησιμοποιεί τον μισό ή λίγο περισσότερο από τον χρόνο εργασίας.

Εξετάζοντας τον χρόνο χρήσης ψηφιακών συσκευών κατά επάγγελμα, παρατηρείται ότι η συχνότερη χρήση απαντάται στους υπαλλήλους γραφείου, τους τεχνικούς – τεχνολόγους και τα ανώτερα στελέχη. Η μικρότερη χρήση εμφανίζεται στους ανειδίκευτους εργάτες και στους γεωργούς, κτηνοτρόφους και αλιείς.

 

Χρόνος που αφιερώνεται σε γνωστικές διαδικασίες: Ανάγνωση εγχειριδίων και τεχνικών εγγράφων και εκτέλεση πολύπλοκων υπολογισμών

Το ποσοστό των ατόμων που δηλώνουν ότι αφιερώνουν τον μισό ή περισσότερο από τον χρόνο εργασίας τους στην ανάγνωση εγχειριδίων και τεχνικών εγγράφων είναι 3,9%, ενώ το ποσοστό όσων ασχολούνται με πολύπλοκους υπολογισμούς είναι περίπου 4,1%

Εξετάζοντας την απασχόληση με γνωστικές διαδικασίες κατά επάγγελμα, φύλο και ομάδες ηλικιών, παρατηρείται ότι το ποσοστό των ατόμων που αφιερώνουν σε αυτές τον μισό ή περισσότερο από τον χρόνο εργασίας είναι υψηλότερο στα ανώτερα στελέχη, τους επαγγελματίες και τους τεχνικούςτεχνολόγους. Ειδικότερα, το ποσοστό είναι υψηλότερο στο σύνολο των ανδρών απ’ ό,τι στο σύνολο των γυναικών (10,2% έναντι 9,7%) ενώ διαφοροποιείται ανά συνδυασμό φύλου και επαγγέλματος, καθώς τα ποσοστά είναι υψηλότερα στους άνδρες με εξαίρεση τους τεχνικούς-τεχνολόγους και τους υπαλλήλους γραφείου. Όσον αφορά στο συνδυασμό φύλου και ηλικίας, οι γνωστικές διαδικασίες είναι παρατηρούνται περισσότερο στους άνδρες 35-54 ετών και στις γυναίκες 15-34 ετών (10,7% και 12,2%, αντίστοιχα).

Συνολικά, το μεγαλύτερο ποσοστό χρόνου δαπανάται στην αλληλεπίδραση με άτομα εκτός της επιχείρησης, ενώ το αμέσως μεγαλύτερο στην αλληλεπίδραση με άτομα εντός της επιχείρησης. Επίσης, παρατηρείται ότι ο μέσος χρόνος που αφιερώνουν οι εργαζόμενοι σε καθήκοντα που απαιτούν κοινωνικές δεξιότητες είναι σημαντικά μεγαλύτερος για τα άτομα με ανώτερη εκπαίδευση.

Share.
Exit mobile version