Τρίτη, 23 Ιουλίου

Καταγράφηκαν ορισμένες αμφισβητήσεις της συμφωνίας που επήλθε με την Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων

Τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με αφορμή κάποιες, αμφισβητήσεις της συμφωνίας που επήλθε με την Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας, την περασμένη Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2023, με ανακοίνωσή τους «επιβεβαιώνουν στο ακέραιο και σε όλα τα σημεία τη συμφωνία αυτή».

Παράλληλα, στην ανακοίνωση διευκρινίζονται και τα έξης: «Προφανώς, επιβεβαιώνουν αυτά που αφορούν τον τρόπο της εκκίνησης της συναλλαγής, της κατάρτισης, της υπογραφής και της υποβολής των συμβολαιογραφικών εγγράφων και της τήρησης και της χρήσης των αρχείων, των εγγράφων αυτών, καθώς και όσα ρητά αναφέρονται στο σημείο με τον τίτλο ”Μελλοντικά ψηφιακά εργαλεία ή εφαρμογές”».

Share.
Exit mobile version