Τρίτη, 23 Ιουλίου

Συνέδριο του ΕΚΤ για την κινητικότητα του εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού

Το 83,5% των διδακτόρων που αποφοίτησαν το 2022 από τα ελληνικά ΑΕΙ δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να φύγει στο άμεσο μέλλον από τη χώρα, ωστόσο οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι σκοπεύουν να εγκατασταθούν μόνιμα στο εξωτερικό για συνέχιση της ερευνητικής τους δραστηριότητας, για την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία τους και για την επαγγελματική απασχόληση σε θέσεις εργασίας εκτός έρευνας.

Τα παραπάνω προκύπτουν από τα στατιστικά στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) για τους διδάκτορες που αποφοίτησαν από τα ελληνικά πανεπιστήμια το 2022. Σημειώνεται ότι το 2022 αναγορεύθηκαν 1.923 νέοι διδάκτορες από ελληνικά ΑΕΙ.

Η υψηλότερη κινητικότητα προς το εξωτερικό καταγράφεται μεταξύ των διδακτόρων των Φυσικών Επιστημών (26,5%), ενώ ακολουθούν με μικρή διαφορά όσοι εξειδικεύονται στις Επιστήμες Μηχανικού και την Τεχνολογία (24,4%). Η μικρότερη κινητικότητα καταγράφεται μεταξύ εκείνων που προέρχονται από δύο επιστημονικά πεδία, τις Ανθρωπιστικές επιστήμες- Τέχνες και την Ιατρική-Επιστήμες Υγείας.

Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι χώρες που συγκεντρώνουν τις περισσότερες προτιμήσεις των νέων διδακτόρων για τη μετεγκατάσταση στο εξωτερικό (12,3% και 11,6%, αντίστοιχα), ενώ ακολουθούν η Γερμανία (10,2%), η Γαλλία (5,3%) και άλλες χώρες της ΕΕ (30,2%). Το 20% δεν γνωρίζει ακόμα το που είναι πιθανό να εγκατασταθεί, ενώ το 4,9% όσων προσανατολίζονται να εγκατασταθούν στο εξωτερικό επιλέγει μια άλλη χώρα, εκτός των προαναφερθέντων, που δεν είναι κράτος μέλος της ΕΕ και το 1,8% την Ασία.

Διερευνώντας μεταξύ των νέων διδακτόρων που προσανατολίζονται να εγκατασταθούν στο εξωτερικό, το εάν έχουν βρει ή αναζητούν θέση απασχόλησης, προκύπτει ότι το 47% έχει βρει ήδη θέση απασχόλησης, ενώ το 53% αναζητά.

«Μένω; Φεύγω; Επιστρέφω;». Αυτό το ερώτημα θέτει το συνέδριο για την κινητικότητα του εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού, που διοργανώνει το ΕΚΤ αύριο και το Σάββατο στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στην Αθήνα.

Στόχος του συνεδρίου είναι να συζητηθούν οι νέες τάσεις και μορφές της κινητικότητας του επιστημονικού δυναμικού και να αναλυθεί το φαινόμενο ολιστικά και πολύπλευρα για να αναδειχθούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που αναδύονται για τους επιστήμονες, την κοινωνία και την οικονομία.

Το συνέδριο, που διοργανώνεται στο πλαίσιο της δράσης Knowledge4Policy@EKT, έχει σχεδιαστεί για να αποτελέσει βήμα δομημένου και πολυσυμμετοχικού διαλόγου. Θα συμμετέχουν 37 ομιλητές σε τέσσερις κύκλους συζητήσεων, ενώ θα πραγματοποιηθούν και δύο διαδραστικές συνεδρίες.

Share.
Exit mobile version