Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου

Στο άρθρο 232 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022, Α’ 222) και στο κωδικοποιηθέν άρθρο 40 του ν. 4808/2021 (Α’ 101), περί της άδειας προγεννητικών εξετάσεων, τροποποιείται ο τίτλος, ώστε να αναφέρεται και στον γυναικολογικό έλεγχο, και προστίθεται η παρ. 2. Το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 232 – Άδεια προγεννητικών εξετάσεων και γυναικολογικού ελέγχου:

  1. Οι έγκυοι εργαζόμενες απαλλάσσονται από την εργασία χωρίς περικοπή αποδοχών, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του εργοδότη, με κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να υποβάλλονται σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον αυτές οι εξετάσεις πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας.
  2. Στις εργαζόμενες χορηγείται μία (1) ημέρα τον χρόνο άδεια με αποδοχές για την πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου.

Όπως δήλωσε η πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Παρασκευή Μιχαλοπούλου, «η ρύθμιση αυτή, κατόπιν αιτήματός μας, συμβάλλει σημαντικά και ουσιαστικά στην έγκαιρη διάγνωση και επομένως στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και διαχείριση του καρκίνου του μαστού και των γυναικολογικών καρκίνων».

Share.
Exit mobile version