Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου

– Οι ενέργειες των εκπαιδευτικών που θα τα παραλάβουν

Ξεκίνησε ήδη στα σχολεία  η διανομή των διδακτικών βιβλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού Λυκείου) για το σχολικό έτος 2023-2024, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εκτός απροόπτου την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023.

Πριν από την παράδοση αποστέλλεται στα Λύκεια  σχετικό ενημερωτικό email και προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία από τη μεταφορική εταιρία.

Μετά την παραλαβή θα πρέπει να γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες από την πλευρά των Λυκείων:

-Υπογραφή του συνοδευτικού Δελτίου Αποστολής, αναγράφοντας ολογράφως το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη, σημειώνοντας την ημερομηνία παραλαβής και σφραγίζοντας με τη στρογγυλή σφραγίδα της Σχολικής Μονάδας.

-Επιβεβαίωση Παραλαβής (άμεσα) και Καταμέτρηση Αντιτύπων (έως Σεπτέμβριο) στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων και των Κέντρων Διανομής στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Εκδόσεων.

Share.
Exit mobile version