Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου

 

Η θέση θα αναφέρεται στον Προϊστάμενο Λογιστηρίου με κύριες αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση λογιστικών εργασιών, τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας
 • Δηλώσεις ΦΠΑ, VIES, INTRASTAT
 • Ορθή τήρηση των ελληνικών λογιστικών προτύπων
 • Ανάπτυξη κυκλώματος MY DATA
 • Καταχώριση πάσης φύσεως παραστατικών δαπανών
 • Επικοινωνία και συμφωνία με προμηθευτές & πελάτες της εταιρίας
 • Συνεργασία με τους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρίας

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ανώτατης σχολής χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης
 • Άδεια Λογιστή Α’ τάξης
 • Προϋπηρεσία άνω των 5 ετών σε λογιστήριο Ανώνυμης Εταιρίας
 • Εμπειρία στη λειτουργία ERP (επιθυμητά σε ENTERSOFT)
 • Οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες, μεθοδικότητα και συνέπεια.
 • Επίτευξη των στόχων μέσα σε προγραμματισμένους χρόνους και προθεσμίες
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Παροχές Εταιρείας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Συνεχή εκπαίδευση.
 • Μοντέρνο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Άριστες προοπτικές εξέλιξης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση pr@smirdex.gr

Share.
Exit mobile version