Τετάρτη, 17 Απριλίου

Η αύξηση των τιμών ζώνης ανέβασε την αξία της ακίνητης περιουσίας τους και βρέθηκαν εκτός της λίστας των δικαιούχων

Χωρίς επιδόματα και φοροαπαλλαγές έχουν μείνει χιλιάδες νοικοκυριά λόγω της αύξησης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων καθώς οι νέες τιμές ανέβασαν τη φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας τους.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, τα οποία πριν την αύξηση των αντικειμενικών αξιών, η ακίνητη περιουσία τους ήταν κοντά στα περιουσιακά όρια που ορίζει ο νόμος για την καταβολή των επιδομάτων. Από την 1η Ιανουαρίου 2022, που ενεργοποιήθηκαν οι αυξημένες αντικειμενικές αξίες, αυξήθηκε η συνολική αξία των ακινήτων τους και βρέθηκαν εκτός της λίστας των δικαιούχων.

Το θέμα έχει τεθεί στο οικονομικό επιτελείο. Είναι χαρακτηριστική η επιστολή που απέστειλε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία στον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα ζητώντας τροποποιήσεις στο ισχύον καθεστώς αφού η αύξηση των αντικειμενικών αξιών έχει πετάξει έξω από το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο πολλά άτομα με αναπηρία, καθώς ανέβηκαν τα περιουσιακά κριτήρια, αλλά δεν αναπροσαρμόστηκαν τα όρια από το υπουργείο Οικονομικών. Όπως τονίζεται στην επιστολή, πρέπει «να διευρυνθούν τα όρια της συνολικής φορολογητέας αξίας της ακίνητης περιουσίας των υποψήφιων δικαιούχων της έκπτωσης του Κ.Ο.Τ. Α αλλά και του Κ.Ο.Τ .Β, δεδομένης της αύξησης των αντικειμενικών αξιών»

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι του ΚΟΤ πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο κάθε χρόνο και κάθε φορά εντός δύο μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και της ενδεχόμενης παράτασής της, προκειμένου να γίνει επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο. Φέτος η προθεσμία εκπνέει στο τέλος του μήνα. Οι αιτήσεις ελέγχονται βάσει της φορολογικής δήλωσης 2021, όσον αφορά εισοδήματα και σύνθεση νοικοκυριού και της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ (2021), όσον αφορά ακίνητη περιουσία.

Στην επιστολή αναφέρεται ακόμη ότι το συνεχώς αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία ή και χρόνια πάθηση, οδηγεί σε φτωχοποίηση τα νοικοκυριά των Ατόμων με Αναπηρία.

 

Ποιοι και τι χάνουν

Οι απώλειες που έχουν τα νοικοκυριά σε επιδόματα και φοροαπαλλαγές είναι οι ακόλουθες:

  1. Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50%. Δικαιούχος απαλλαγής από το 50% του ΕΝΦΙΑ είναι κάθε φορολογούμενος που η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας του είναι μέχρι 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, 150.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο χωρίς παιδιά και 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα. Οι χιλιάδες ιδιοκτήτες που ξεπέρασαν τα συγκεκριμένα όρια πληρώνουν πλέον το 100% του ΕΝΦΙΑ αντί του 50%.
  2. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Για τη λήψη του απαιτείται μεταξύ άλλων η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 90.000 ευρώ για τον άγαμο, τα 105.000 ευρώ για τον έγγαμο ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και δεν έχει εξαρτώμενα τέκνα. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι τα τρία και παραμένει στις 150.000 ευρώ για όσους έχουν τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.
  3. Επίδομα στέγασης. Για τη λήψη του (70 έως 210 ευρώ) η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος, με ανώτατο όριο τα 180.000 ευρώ.
  4. Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ. Για την ένταξη στο «κοινωνικό τιμολόγιο» θα πρέπει, μεταξύ άλλων, η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας του να μην υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ για τον άγαμο. Η οποία προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για τη σύζυγο (135.000 ευρώ) και κατά 15.000 για κάθε παιδί και μέχρι του ποσού των 180.000 ευρώ.
  5. Επίδομα Θέρμανσης. Τα όρια αξίας της ακίνητης περιουσίας για τη λήψη του είναι 180.000 ευρώ για κάθε άγαμο και 300.000 ευρώ για έγγαμο δικαιούχο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι για φέτος, το ελάχιστο όριο των 180.000 ευρώ, θα αυξηθεί σε 200.000 ευρώ, αλλά και πάλι, αρκετά νοικοκυριά θα βρεθούν εκτός της λίστας των δικαιούχων, εφόσον πέρυσι ήταν κοντά στο όριο και με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών υπερβαίνουν και το νέο όριο.
Share.
Exit mobile version