Σάββατο, 25 Μαΐου

  Η πρώτη πιστοποίηση σε δημόσια δομή υγείας στην Ελλάδα με ISO ΕΝ 15224:2016, αποδόθηκε στη Στεφανιαία Μονάδα (Μονάδα εμφραγμάτων) και στο Aιμοδυναμικό Εργαστήριο της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Π. Γ. Ν. Αλεξανδρούπολης για την παροχή Υπηρεσιών Υγείας που προσφέρει (Δ/ντης Καθηγητής Καρδιολογίας, Δημήτριος Ν. Τζιακάς).
Επίσης πιστοποιήθηκε με ISO 900:2015 η συμμετοχή της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής σε παγκόσμιες πολυκεντρικές κλινικές μελέτες (η μοναδική πιστοποίηση στην Ελλάδα σε αυτό τον τομέα).
Μεταξύ άλλων, στην έκθεση αξιολόγησης που έλαβε χώρα στις 31/8/2022, επισημαίνεται ότι η Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική διαθέτει τις πλέον σύγχρονες υποδομές με δύο πρόσφατα, πλήρως ανακαινισμένα Αιμοδυναμικά Εργαστήρια, Στεφανιαία Μονάδα, Ηλεκτροφυσιολογικό και Υπερηχοκαρδιογραφικό Εργαστήριο (2D,3D) καθώς και αυτόνομο Εργαστήριο Βασικής Έρευνας.
Στο Εργαστήριο Βασικής Έρευνας αναπτύσσεται έντονη ερευνητική δραστηριότητα με διεθνούς απήχησης ερευνητικές εργασίες και δημοσιεύσεις στην Αθηροσκλήρωση και Στεφανιαία Νόσο, την Καρδιακή Ανεπάρκεια, τις Βαλβιδικές παθήσεις και τη Θρόμβωση αντιθρομβωτική θεραπεία.
Στο διδακτικό της έργο που αφορά προ-πτυχιακούς και μετα-πτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και ειδικευόμενους Καρδιολόγους δίνεται έμφαση σε πρωτοπόρες μεθόδους διαδραστικής διδασκαλίας και στην προώθηση της σταδιοδρομίας των νέων συναδέλφων, τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό επίπεδο.
Η επίτευξη της ποιότητας των θεραπευτικών υπηρεσιών, μέσα στο καθημερινό περιβάλλον μιας «ενεργούς και μαχόμενης» Κλινικής αν και δυσχερής, οφείλει να είναι πολύ καλά τεκμηριωμένη και επίσης πρέπει να αποδεικνύεται κατ’ αρχήν με την πιστοποίηση της από συγκεκριμένες διαδικασίες και ελέγχους από θεσμοθετημένα Όργανα της πολιτείας.
Παράλληλα, η αξιολόγηση της ποιότητας στην παροχή Υπηρεσιών Υγείας, αποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας τόσο για τους εργαζόμενους Ιατρούς και Νοσηλευτές, όσο και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Η διοίκηση της Μονάδας προχώρησε στο σχεδιασμό του Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΝ 15224 : 2016 / ISO9001:2015, αντιλαμβανόμενη ότι το προσωπικό είναι ευαισθητοποιημένο και διαθέσιμο να χρησιμοποιήσει συστηματικές προσπάθειες για την καλύτερη και αποδοτικότερη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων ανθρωπίνων και υλικών πόρων ενώ παράλληλα έπρεπε να τεκμηριωθεί η άριστη και υψηλών προδιαγραφών λειτουργία της.
Τέλος, κρίθηκε ως αναγκαία μία βελτιωμένη οργάνωση των διαδικασιών και επικοινωνιών της με όλα τα εμπλεκόμενα στη λειτουργία της μέρη.
Ολοκληρώνοντας μία εντατική προσπάθεια 16 μηνών υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Δημητρίου Ν. Τζιακά και την ενθουσιώδη και άοκνη προσπάθεια όλου του προσωπικού, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε ότι η Στεφανιαία Μονάδα (Μονάδα Εμφραγμάτων) και το Aιμοδυναμικό Εργαστήριο της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Π. Γ. Ν. Αλεξανδρούπολης, πλέον είναι πιστοποιημένα από το Φορέα Πιστοποίησης TUV NORD (TUV HELLAS), ως η πρώτη Στεφανιαία Μονάδα & Αιμοδυναμικό Εργαστήριο σε Δημόσιο Νοσοκομείο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15224 : 2016.
Δείτε την παρουσίαση της κλινικής
https://www.youtube.com/watch?v=GmSF3lhcNqY

Share.
Exit mobile version