Πέμπτη, 13 Ιουνίου

Μέσω τριών προκηρύξεων που εξέδωσε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα γίνει πρόσληψη 1.190 Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) σε Στρατό, Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία. Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για τρία (3) επιπλέον έτη. Ειδικότερα, για ανακατάταξη ή επανακατάταξη οι θέσεις κατανέμονται στις Ένοπλες Δυνάμεις ως εξής:

  • 755 θέσεις οπλιτών και εφέδρων στον Στρατό Ξηράς (Όπλα – Σώματα και Ειδικές Δυνάμεις)
  • 200 θέσεις οπλιτών και εφέδρων στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ)
  • 235 θέσεις οπλιτών και εφέδρων στην Πολεμική Αεροπορία (ΠΝ)

Οι ανακατατασσόμενοι οπλίτες και επανακατατασσόμενοι έφεδροι δύναται να υπηρετήσουν και εκτός Πολεμικών Πλοίων στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, στις οποίες εδρεύουν Μονάδες- Υπηρεσίες του ΠΝ με αυξημένες υπηρεσιακές / επιχειρησιακές ανάγκες σε κατώτερο στρατιωτικό προσωπικό. Ειδικότερα, οι νεοεισερχόμενοι Οπλίτες Βραχείες Ανακατάταξης (ΟΒΑ) θα τοποθετηθούν σε Πολεμικά Πλοία και Μονάδες- Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού που εδρεύουν στη νησιωτική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Νήσου Κρήτης, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Οι μονίμως διαμένοντες σε Δήμους της νησιωτικής Ελλάδας, στους οποίους εδρεύουν Μονάδες – Υπηρεσίες του ΠΝ, δύναται να υπηρετήσουν στις Μονάδες αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι θα υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες για την τοποθέτησή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή την επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Β», έως την 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Share.
Exit mobile version