Τρίτη, 23 Ιουλίου

ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

από  Παραγωγική εταιρεία στο χώρο της κλωστοϋφαντουργίας

Πλήρης Απασχόληση: Ξάνθη

Περιγραφή Θέσης

Η εταιρεία μας με μεγάλη εμπειρία στο κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και του βιομηχανικού υφάσματος αναζητά να στελεχώσει τη θέση του  Χημείου-Βαφείου για την παραγωγική μονάδα με έδρα την Ξάνθη.

Κύριες Αρμοδιότητες:

Θα φροντίζει για την διασφάλιση της ποιότητας της παραγωγής των χρωμάτων και των διαδικασιών που αφορά την παραγωγή.

Πραγματοποιεί περιοδικές και έκτακτες δειγματοληψίες και εκτελεί αναλύσεις.

Αναλαμβάνει την επίβλεψη στην ανάδευση και παραγωγή των χρωμάτων

Αξιολογεί τα αποτελέσματα, συντάσσει αναφορές και προτείνει διορθωτικές ενέργειες.

Παρακολουθεί την εξέλιξη των χημικών παραμέτρων των συστημάτων και ελέγχει τις ενδείξεις

Παρακολουθεί τις αναλώσεις των χημικών και φροντίζει για την έγκαιρη ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προϊόντων.

Επιτηρεί την ορθή λειτουργία του τμήματος στην παραγωγή και επεμβαίνει σε περίπτωση δυσλειτουργίας σε συνεργασία με άλλα τμήματα.

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο Χημικού Μηχανικού ΑΕΙ

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)

Άριστη γνώση Γερμανικών-Αγγλικών

Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office)

Ευχέρεια επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα και διάθεση συνεργασίας

Αναλυτική σκέψη και επικέντρωση στο αποτέλεσμα

Ικανότητα ορθής διαχείρισης χρόνου, ιεράρχησης προτεραιοτήτων και ανάθεσης αρμοδιοτήτων

Επικοινωνία

 e-mail: Komotex@otenet.gr τηλ. 2541077230-34

Share.
Exit mobile version