Τρίτη, 23 Ιουλίου

Ο Δήμος Τοπείρου ενημερώνει ότι την 02–08–2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ θα γίνει στην Κοινότητα Αβάτου προγραμματισμένη διακοπή νερού (ποσίμου ύδατος) για αποκατάσταση βλάβης υδραγωγείου.

Παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι να προμηθευτούν νερό για 1 (μία) ημέρα.

Share.
Exit mobile version