Σάββατο, 25 Μαΐου

 

  Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης Ν.Π.Δ.Δ. ανακοινώνει ότι με την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΚΠΑΔΞ 26/2022, Μειώνει κατά 35 % τα Τροφεία Φιλοξενίας των Νηπίων / Βρεφών των Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών από το σχολικό έτος 2022 ως εξής:

  Οριζόντια μείωση των τροφείων ποσοστού 35% ως εξής:

  • Για εισοδήματα έως 5.000 ευρώ θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 10 ευρώ.
  • Για εισοδήματα από 5.001 ευρώ έως 15.000 ευρώ θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 20 ευρώ.
  • Για εισοδήματα από 15.001 ευρώ έως 25.000 ευρώ θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 40 ευρώ.
  • Για εισοδήματα από 25.001 ευρώ έως 30.000 ευρώ θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 60 ευρώ.
  • Για εισοδήματα από 30.001 ευρώ έως 40.000 ευρώ θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 80 ευρώ.
  • Για εισοδήματα από 40.001 ευρώ και άνω θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 100 ευρώ.

  Απαλλάσσονται οι πολύτεκνες οικογένειες, καθώς επίσης και οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δυο γονέων έχει αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω.

  Η απαλλαγή αυτή ισχύει για οικογενειακά εισοδήματα μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ. Για εισόδημα από 25.001 ευρώ και άνω θα καταβάλλονται μηνιαίως τροφεία 20 ευρώ.

  Αν ο ένας εκ των δυο γονέων χάσει την εργασία του, μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης το εισόδημα του να εκπίπτει για τον υπολογισμό των τροφείων κατόπιν αιτήσεως του και έγκριση από το ΔΣ.

  Για δεύτερα και τρίτα παιδιά κάθε οικογένειας θα καταβάλλεται το ήμισυ των τροφείων που καταβάλλεται για το πρώτο παιδί.

  Τα τροφεία θα καταβάλλονται το πρώτο 10 ήμερο κάθε μήνα για τον τρέχοντα μήνα.

  Δεν θα καταβάλλονται τροφεία τον μήνα Αύγουστο που αναστέλλεται η λειτουργία των Παιδικών Σταθμών.

  Για τους υπόλοιπους μήνες η καταβολή θα γίνεται κανονικά ανεξαρτήτως παρουσιών του παιδιού.

  Η απόφαση θα εφαρμοσθεί άμεσα από την 1 Σεπτεμβρίου 2022.

Για το Δ.Σ. ο Πρόεδρος

ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Share.
Exit mobile version