Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου

Αρμοδιότητες

 • Διαχείριση εισερχόμενης/ εξερχομένης αλληλογραφίας 
 • Λήψη τηλεφωνικών κλήσεων πελατών, διαχείριση και δρομολόγηση σχετικών αιτημάτων.
 • Υποστήριξη στη Διοίκηση και τα στελέχη της εταιρείας
 • Επικοινωνία με τα τμήματα της εταιρείας για κατανομή των εργασιών και συντονισμό των ενεργειών
 • Διαχείριση ημερήσιου/εβδομαδιαίου/μηνιαίου προγράμματος για ραντεβού και συναντήσεις
 • Υποδοχή επισκεπτών, κρατήσεις ξενοδοχείων, οργάνωση γευμάτων εργασίας
 • Καθημερινή συνεργασία με τον Διευθύνων σύμβουλο της επιχείρησης για λειτουργικά θέματα
 • Ικανότητα σωστής τήρησης διαδικασιών, ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων

Προσόντα

 • Άριστη γνώση & χειρισμός OFFICE
 • Άριστη γνώση Αγγλικών επιπέδου Proficiency (η γνώση 2ης ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί)
 • Επιθυμητή γνώση Προγράμματος ERP
 • Γνώση χειρισμού τηλεφωνικού κέντρου
 • Άριστη χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου
 • Άριστες Οργανωτικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και σε βιομηχανικό περιβάλλον τουλάχιστον 2 χρόνια

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών
 • Επαγγελματικό Περιβάλλον εργασίας
 • Εκπαίδευση
 • Ευκαιρίες εξέλιξης

Ωράριο εργασίας: Δευτέρα-Παρασκευή: 08:00-16:00

Αποστολή βιογραφικών στο pr@smirdex.gr έως 10/04/2022

Share.
Exit mobile version