Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για συμμετοχή τουριστικών επιχειρήσεων στο διακρατικό έργο

EXCELTOUR – Business Excellence in Tourism

(EXCELTOUR – Επιχειρηματική αριστεία στον τουρισμό)

Ο Δήμος Ξάνθης συμμετέχει στο διακρατικό έργο “EXCELTOUR – Business Excellence in Tourism”, με εταίρους από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Αρμενία, την Ουκρανία και την Τουρκία.

Το έργο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την πιστοποίηση τουριστικών επιχειρήσεων κατά το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Διαχείριση της Ποιότητας (European Foundation for Quality Management – EFQM).

Το μοντέλο EFQM είναι το πλέον ολοκληρωμένο, αξιόπιστο και διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο για τη διαχείριση της ποιότητας και έχει εφαρμογή σε χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί για τις επιχειρήσεις πυξίδα αποτελεσματικής διοίκησης και λειτουργίας, καθώς και ισχυρότατο εργαλείο marketing στη διεθνή αγορά. Οι επιχειρήσεις που είναι πιστοποιημένες κατά το Μοντέλο EFQM θεωρούνται διεθνώς η επιχειρηματική ελίτ στον κλάδο τους.

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται τουριστικές επιχειρήσεις κάθε είδους του Δήμου Ξάνθης να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο έργο EXCELTOUR με σκοπό να πιστοποιηθούν κατά το Μοντέλο Αριστείας EFQM, με κόστος το οποίο καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμού του διακρατικού έργου. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ξάνθης καλύπτει τόσο το κόστος πιστοποίησης από εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές, όσο και το κόστος συμβούλων – διευκολυντών (facilitator) που θα αναλάβουν πλήρως την υποστήριξη των επιχειρήσεων κατά το στάδιο της προετοιμασίας τους για την πιστοποίηση.

Το στάδιο της προετοιμασίας των επιχειρήσεων προγραμματίζεται για το διάστημα Απρίλιος 2022 – Μάιος 2022 και η επιθεώρηση για την πιστοποίηση στο διάστημα Ιούνιος 2022 – Ιούλιος 2022.

Δικαίωμα συμμετοχής στο έργο έχουν επιχειρήσεις/ οργανισμοί που σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με παροχή τουριστικών υπηρεσιών (καταλύματα, εστίαση, τουριστικά γραφεία, μεταφορές κλπ), που έχουν έναρξη λειτουργίας πριν από την 1.1.2019 και απασχολούν τουλάχιστον 3 εργαζομένους. Θα επιλεγούν συνολικά 10 οργανισμοί από τον Δήμο Ξάνθης.

Για τη συμμετοχή τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCialzk9Fifqk_80yAgyHk3aZcBzV7ZRZQcPcACCaxH4J3pw/viewform?usp=sf_link

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος : 07/04/2022 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλ. 25413-50820 και στο email: it@cityofxanthi.gr

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Εμμανουήλ Τσέπελης

Share.
Exit mobile version