Παρασκευή, 1 Μαρτίου
Food scientist looking at corn cob at the university

Βιομηχανική εταιρεία με έδρα στην Ξάνθη ζητά

Γεωπόνο ΑΕΙ/ΤΕΙ με κατεύθυνση στην Τεχνολογία τροφίμων

ή

Τεχνολόγο Τροφίμων  ΑΕΙ/ΤΕΙ

Απαραίτητα προσόντα

Γνώση Αγγλικών

Γνώση Η/Υ και εφαρμογών MS Office

αποστολή βιογραφικών:

cv_engineers_2017@yahoo.com

Share.
Exit mobile version