Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Βοηθός Λογιστή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Καταχωρήσεις τιμολογίων, εξοδολογίων, λογιστικών εγγραφών.

Ενημέρωση λογιστικών καταστάσεων.

Υποστήριξη καθημερινών εργασιών του τμήματος

Επικοινωνία με προμηθευτές και συνεργάτες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απόφοιτος/η σχολής Οικονομικών επιστημών/Λογιστικής (Τ.Ε.Ι.)

Η προϋπηρεσία σε παρεμφερή θέση θα εκτιμηθεί

Πολύ καλή γνώση Microsoft Office (Word, Excel)

Επιθυμητή γνώση λογισμικών προγραμμάτων και ERP (πχ. SOFTONE)

Καλή γνώση Αγγλικών

Οργανωτικές ικανότητες

Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία

Αίσθημα υπευθυνότητας

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ

Ικανοποιητικός μισθός

Άριστο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή Βιογραφικών: cv_engineers_2017@yahoo.com

Share.
Exit mobile version