Παρασκευή, 1 Μαρτίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
Γραφείο Δημάρχου
Γενισέα, 03-03-2022
Αρ. Πρωτ. 2634
Αριθμός Απόφασης: 221
Ταχ.Δ/νση : Γενισέα Ν. Ξάνθης
Ταχ. Κωδ. : 67064
Τηλεφ. : 2541352550
Fax : 2541352554
E mail: info@avdera.gr
Προς:1. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ξάνθης
2. Περιφερειακό Δ/ντη Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης ΑΜΘ
3. Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης
4. Διευθύντρια Α/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Θέμα: Αναστολή λειτουργίας όλων των Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αβδήρων
Ο Δήμαρχος ΑΒΔΗΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ.1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις της περ .27 παρ .4 του άρθρου 94 του Ν .3852/2010 και του άρθρου 58, παρ.1θ Ν .3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις στο πλαίσιο του θεσμού Θρακικές Λαογραφικές Εορτές που πραγματοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης για το καρναβάλι και της ανάγκης υποστήριξης της ιστορικής διαδρομής του θεσμού.
4. Την συμμετοχή των μαθητών στις γιορτές και στα κοινωνικά δρώμενα, για τη διευκόλυνση της οποίας διαχρονικά αποφασίζεται η διακοπή των μαθημάτων όλων των σχολικών βαθμίδων.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Την αναστολή λειτουργίας όλων των Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αβδήρων την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022 λόγω ειδικών εκτάκτων, υπό ευρεία έννοια συνθηκών.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

Share.
Exit mobile version