Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου

Απαραίτητα προσόντα

Χειρισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Σχεδιαστικών προγραμμάτων, κατά προτίμηση σελιδοποίησης.

Αποστολή βιογραφικών: foni_tis_xanthis@yahoo.gr

Share.
Exit mobile version