Παρασκευή, 31 Μαρτίου

  Τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες που έχουν εκδοθεί από ξένες τράπεζες θα δέχεται από τους φορολογούμενους η Εφορία για την πληρωμή φόρων, τελών, παραβόλων. Στόχος της ΑΑΔΕ είναι η διευκόλυνση χιλιάδων φορολογούμενων καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι κάθε χρόνο οι αλλοδαποί που καταβάλουν φόρους στην Ελλάδα πραγματοποιούν συνολικά πάνω από 100.000 συναλλαγές με την Εφορία με την αξία των συναλλαγών να υπερβαίνει τα 33 εκατ. ευρώ.

Η πληρωμή των φόρων με κάρτες του εξωτερικού θα διευκολύνει όχι μόνο αλλοδαπούς που δεν διαθέτουν κάρτες πληρωμών που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα αλλά και Έλληνες που κατοικούν στο εξωτερικό και θέλουν να τακτοποιήσουν φορολογικές εκκρεμότητες στη χώρα μας όπως για παράδειγμα να πληρώσουν τις δόσεις του φόρου κληρονομιάς.

  Ήδη «τρέχει» ο σχετικός διαγωνισμός για την προμήθεια συστήματος αποδοχής ξένων καρτών στο δίκτυο EFT/POS της ΑΑΔΕ και e-POS για την είσπραξη δημοσίων εσόδων. Αντικείμενο του έργου του διαγωνισμού, είναι η σύναψη σύμβασης μεταξύ της ΑΑΔΕ και νομίμως αδειοδοτημένου φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών, ο οποίος θα αποδέχεται και θα εκκαθαρίζει για λογαριασμό της ΑΑΔΕ, συναλλαγές με τη χρήση καρτών έκδοσης αλλοδαπών φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών.

  Εχθές, (26/1), η ΑΑΔΕ και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με τη «ΔΙΑΣ» αποδέχονται συναλλαγές καρτών πληρωμών που έχουν εκδοθεί από φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, τόσο με φυσική (Card Present) όσο και χωρίς φυσική παρουσία της κάρτας (e-POS – Card not Present). Η ΑΑΔΕ όταν θα ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση θα επιλέξει έναν ανάδοχο του έργου ο οποίος θα αποδέχεται και θα εκκαθαρίζει το σύνολο των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών εξωτερικού, βάσει διαγωνιστικής διαδικασίας και κριτηρίων.

  Η Ανεξάρτητη Αρχή διαθέτει ήδη δίκτυο 265 εγκατεστημένων τερματικών σημείων πώλησης (Electronic funds transfer at point of sale, EFT/POS) με πιστοποίηση ασφάλειας PCI-PTS (desk/3200, PCI PTS v4) και το κόστος τυχόν πρόσθετων αναβαθμίσεων – πιστοποιήσεων στο υφιστάμενο δίκτυο για την αποδοχή καρτών έκδοσης αλλοδαπών φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών, θα βαρύνει τον ίδιο τον ανάδοχο. Το δίκτυο αυτό ενδέχεται να τροποποιηθεί με την κατάργηση ή την προσθήκη νέων σταθερών τερματικών ή μετακινούμενων σημείων με τη χρήση φορητών συσκευών.

  Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα πρέπει να μπορεί να διασυνδεθεί με τη «ΔΙΑΣ» και το σύστημα DIAS-POS και DIAS e-POS ώστε να δύναται να αποδεχθεί συναλλαγές με κάρτες πληρωμής έκδοσης αλλοδαπών φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών και να είναι μέλος του Συστήματος Πληρωμών «ΔΙΑΣ» και να υλοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές που παρέχονται από τη «ΔΙΑΣ» για τη μεταξύ τους διασύνδεση, δηλαδή «ΔΙΑΣ» με Πάροχο (Acquirer) Υπηρεσιών Πληρωμών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξυπηρετούν τις κάρτες που φέρουν τα σήματα των διεθνών οργανισμών κάρτας VISA, Mastercard και China Union Pay, ενώ προαιρετικά θα εξυπηρετούν τις κάρτες που φέρουν τα σήματα των διεθνών οργανισμών DINERS και AMERICAN EXPRESS.

Share.
Exit mobile version