Τετάρτη, 17 Απριλίου

Θα μπορεί μεταξύ άλλων να βλέπει ο καθένας εάν το αυτοκίνητο είναι ασφαλισμένο, κλεμμένο ή έχει δηλωθεί σε ακινησία

  Θέμα ημερών είναι πλέον η λειτουργία της νέας εφαρμογής του της κυβέρνησης που θα μας δίνει πληροφορίες για την κατάσταση κάθε οχήματος, βάζοντας μονάχα τον αριθμό κυκλοφορίας.

  Ειδικότερα, κάθε πολίτης θα έχει τη δυνατότητα γράφοντας απλώς και μόνο την πινακίδα οποιουδήποτε οχήματος, να αντλεί πληροφορίες αναφορικά με το εάν ένα αυτοκίνητο είναι σε κίνηση ή ακινησία (σ.σ. δηλαδή εάν έχει παραδώσει τις πινακίδες), το χρώμα που έχει δηλωθεί στην άδεια κυκλοφορίας, τον κατασκευαστή και τον τόπο του, εάν έχει κλαπεί, εάν είναι ασφαλισμένο ή ανασφάλιστο αλλά και την ημερομηνία έναρξης και λήξης της ασφάλισης. Δεν θα δίνονται ωστόσο άλλες πληροφορίες όπως για παράδειγμα τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών η κατόχων του οχήματος, ούτε πληροφορίες που αφορούν τυχόν οφειλές τελών κυκλοφορίας.

  Η νέα εφαρμογή θα αποτελεί μια ακόμη παροχή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr και η ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη αρχή Δημοσίων Εσόδων) είναι αυτή που θα χορηγήσει τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος Οχημάτων προς δημοσίευση στον συγκεκριμένο ειδικό ιστότοπο μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι δε πληροφορίες θεωρείται αυτονόητο ότι θα αφορούν μονάχα οχήματα που έχουν εκδώσει άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τα οποία εμπίπτουν στις κείμενες διατάξεις περί τελών κυκλοφορίας. Θυμίζουμε ότι το σχετικό ΦΕΚ για την παροχή δημοσίων πληροφοριών (open data) σχετικά με τα οχήματα εκδόθηκε λίγο πριν τα Χριστούγεννα και ειδικότερα στις 20 Δεκεμβρίου (αριθμός Φύλλου Εφημερίδας της Κυβέρνησης 6053, τεύχος Β’).

Share.
Exit mobile version