Πέμπτη, 13 Ιουνίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ Γραφείο  Δημάρχου               Γενισέα, 24-01-2022                                       Αρ. Πρωτ. 873                                                Αριθμός Απόφασης: 74
  Ταχ.Δ/νση : Γενισέα Ν. Ξάνθης Ταχ. Κωδ. : 67064 Τηλεφ. : 2541352550 Fax : 2541352554 E mail: info@avdera.gr      Προς:    

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η   

Θέμα: Αναστολή  λειτουργίας όλων των Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Παιδικών Σταθμών Δήμου Αβδήρων

Ο Δήμαρχος ΑΒΔΗΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ.1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  2. Τις διατάξεις της περ .27 παρ .4 του άρθρου 94 του Ν .3852/2010 και του άρθρου 58, παρ.1θ Ν .3852/2010   (ΦΕΚ 87Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  3. Το γεγονός ότι στο Δήμο Αβδήρων επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την αναστολή λειτουργίας όλων των Σχολικών μονάδων   Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αβδήρων την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες – ψύχος) που καθιστούν δύσκολη την παραμονή των μαθητών και εκπαιδευτικών στις αίθουσες διδασκαλίας των σχολείων τους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

Share.
Exit mobile version